EL og IT-medlem i Kvinnepanelet

- innholdet kan være utdatert

Målsettingen med panelet er å få innspill, engasjere og sette dagsorden i forhold til dagens likestillingspolitiske utfordringer. Panelets initiativtaker statsråd Audun Lysbakken å engasjere dagens unge, og trekke debatten inn på arenaer der man kanskje ikke har diskutert likestilling tidligere.Panelet som er bredt sammensatt med 31 kjente og mindre kjente kvinner. De representerer ulike samfunnsgrupper, yrkesgrupper, aldersgrupper, erfaringer og etnisitet. Panelet ledes av Loveleen Rihel Brenna og det første møtet ble avholdt 1. februar.Andre LO-kvinnerSom er med i panelet er LO-sekretær Trine-Lise Sundnes og omsorgsarbeider Karianne Karlsrud, som er styrerepresentant i seksjon Helse og Sosial i Fagforbundet.Kvinnepanelets sammensetning.