EL og IT jubler – Telenor stanser overvåkning av ansatte

Publisert: 01.11.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Telenors overvåkning av ansatte er for omfattende. Det kommer fram av en vurdering gjort av Datatilsynet.

EL og IT Forbundet krevde i går at Telenor umiddelbart skrur av systemet. I dag har selskapet bekreftet at det gjør det.

Den konkrete saken gjelder Telenors bruk av kontrolltiltaket Transaction Monitoring Remote (TMR), som innebærer lyd- og skjermopptak av arbeidet til rundt 400 ansatte på kundeservice. I perioder blir alt som skjer på pc-skjermen til de ansatte tatt opp, og det samme gjelder telefonsamtaler.

Partene, EL og IT Forbundet og LO på den ene siden og Telenor og Abelia på den andre, var uenige om hvorvidt tiltaket er lovlig. Begge ba om Datatilsynets vurdering, og konklusjonen er at overvåkningen bryter med e-postforskriften og reglene for personvern.

– Dette er veldig gode nyheter. Kampen mot overvåking på jobben har engasjert medlemmene våre i flere år. Vi er overbevist om at denne seieren vil bedre arbeidsmiljøet og gi en nedgang i sykefraværet når de ansatte ikke lenger blir overvåket. Det er på tide og bytte ut kontroll med tillit, sier Esben Smistad, konserntillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor.

EL og IT Forbundet mener Datatilsynets vurdering av saken er prinsipiell. Det er en av de første som gjøres etter det nye personopplysningsregelverket som implementerer GDPR, og forbundet er heller ikke kjent med at denne typen vurdering av kontroll av ansatte med daglige skjerm- og lydopptak er gjort tidligere.

EL og IT Forbundet er forberedt på å bistå i flere lignende saker framover.

– Saken viser hvor viktig det er at arbeidstakere i det digitale arbeidslivet fagorganiserer seg og kjemper for sine rettigheter. Vi vet at elektroniske kontrolltiltak er i bruk i mange virksomheter og EL og IT Forbundet skal organisere og bistå i kampen for personvern i arbeidslivet, sier Wahl.

EL og IT Forbundets berømmer de tillitsvalgte for den enorme innsatsen som er lagt ned i denne saken.

NTB: Telenor stanser elektronisk overvåking av ansatte

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.