EL og IT Forbundet støtter kravet om tariffavtale i Foodora

Publisert: 20.08.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

102 ansatte i matleveringstjenesten Foodora streiker for tariffavtale. EL og IT Forbundet gir Fellesforbundet og de streikende medlemmene sin fulle støtte i kampen de nå fører.

Lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i store deler av det norske arbeidslivet reguleres gjennom tariffavtaler. Det virker konfliktforebyggende og skaper tillit mellom ledelse og ansatte. De fleste bedrifter forstår betydningen av at både arbeidstakere og arbeidsgivere slutter opp om landsdekkende avtaler. Dette har gitt Norge gode lønninger, ansvarlige oppgjør, konkurranse på like vilkår mellom bedrifter og sterk økonomi.

Om Foodora vil være en seriøs aktør, må de innfri kravet fra Fellesforbundets medlemmer. Til de streikende har EL og IT Forbundet følgende å si: I LO står dere aldri alene. Stå kampen ut!

Streikemarkering på Youngstorget, Oslo.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.