EL & IT prosjekt – godt eksempel

Publisert: 10.11.11

– innholdet kan være utdatert

– Jeg er stolt av å kunne legge fram regjeringes første samlede handlingsplan for likestilling på tyve år. Handlingsplanen understreker departementenes ansvar for likestilling innen sine områder og tydeliggjør våre politiske ambisjoner. Jeg håper denne handlingsplanen vil bidra til fornyet engasjement og en bred forståelse for likestillingens betydning for videreutikling av velferdssamfunnet, sier statsråd Audun Lysbakken i forordet til handlingsplanen.

Godt eksempel

I handlingsplanene nevnes prosjektet “Jenter i bil og elektro”, der EL & IT Forbundet er en av aktørene som et godt eksempel. Dette skriver regjeringen i handlingsplanene for likestilling:

“Prosjektet er finansiert av LO og NHO og gjennomføres i samarbeid med El og IT-forbundet, Norsk Teknologi, Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Hovedmålet er å utvikle metoder for å skape et opplærings- og arbeidsmiljø som gjør at kvinner finner bransjene attraktive og å bidra til at bedriftene klarer å beholde de kvinnene som finnes i bransjen. Bransjenes langsiktige mål er at kvinner skal utgjøre 20 prosent av arbeidsstokkeninnen 2020. Se http://www.jenteribilogelektro.no/.”

Les hele regjeringens handlingsplan for likestilling her.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.