EL & IT Forbundet bruker ikke Ryanair

Publisert: 21.10.10

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundet oppfordrer også sine medlemmer til å avstå fra å bruke Ryanair og heller finner andre alternativer for reise.

Bakgrunnen

  • Ryanair-sjef Michael O’Leary vil ikke ha fagforeninger i sin bedrift.
  • De ansatte i Ryanair får lønn etter hvor mye de flyr og hvor mye de selger om bord.
  • Blir en flyavgang innstilt, uteblir lønna.
  • Sykepenger gis kun til ansatte som har fravær pga alvorlig sykdom, ikke kun forkjølelse og feber.

Boikottes av stadig flere

«Inntil ansatte i Ryanair kan organisere seg og opprette kollektive avtaler, vil Norsk Transportarbeiderforbund kjøpe tjenestereiser for sine ansatte og tillitsvalgte i andre flyselskap som har organiserte arbeidstakere og kollektivt opprettet tariffavtale. Norsk Transportarbeiderforbund oppfordrer også alle ved private reiser å benytte andre flyselskaper enn Ryanair», heter det i vedtaket fra forbundsstyret.

Den internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) driver kampanjen «Ryan-be -fair». Hensikten er å gi de Ryanair-ansatte en stemme.

HKs Forening for luftfart og reiseliv har vedtatt at deres tillitsvalgte ikke skal reise med Ryanair.

Det samme har YS og YS-forbundene Parat, Finansforbundet og Maskinistforbundet vedtatt.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.