Eksportindustrien sliter

- innholdet kan være utdatert

John Rogne, spesialrådgiver i Innovasjon Norge, sier til Dagens Næringsliv at det er spesielt prosessindustrien som merker utviklingen i Europa.
Rogne studerer blant annet vareeksporttallene fra Statistisk sentralbyrå. Hans vurdering er at fallende eksport og fallende priser gjør at det vanskelig for industrien neste år.
Stenger i Årdal?

Hydro taper penger på støperiet i Årdal som smelter om kaldmetall og det er stor sannsynlighet for at det stenges. Da mister rundt 60 ansatte jobbene, skriver Dagens Næringsliv.
Vuderer alternativer
Tillitsvalgt Bjørn Øvstetun i Årdal Kjemiske fagforening har aktiv møtevirksomhet med Hydro-ledelsen for å diskutere alternative løsninger.
Reduserer i Sunndal?
Også ved Hydro Sunndal kan 30 ansatte bli permittert fra slutten av august. Hydro har også stengt mange pressverk i Sør-Europa og har redusert antall ansatte med tusen siden slutten av 2008.
Telemark taper
Ifølge DN er det Telemark som merker gjeldskrisen mest. Eksporten i Telemark er redusert med 46,4 prosent. Deretter følger Akershus (20,3), Østfold (19,1),Vest-Agder (13,0) og Oslo (10,7).