Ekspertutvalg utreder EØS-avtalen

Publisert: 11.01.10

– innholdet kan være utdatert

Utvalget består av 12 medlemmer der både forskere og ressurspersoner er med. Utvalget har ingen representanter fra arbeidslivet eller interesseorganinsasjoner, men representanter fra næringsliv, organisasjoner, politiske partier og andre berørte blir med i utvalgets referansegruppe.

Utvalget

Leder er justprofessor Fredrik Sejersted, nestleder er investeringsdirektør Liv Monica Bargem Stubholt. De andre 10 medlemmene er professor Frank Aarebrot, førsteamanuensis Lise Rye, fagperson Dag Seierstad, seniorforsker Helene Sjursen, advokat Fredrik Bøckman Finstad, europaforsker Kate Hansen Bundt, professor Karen Helene Ulltveit-Moe, professor Jonas Tallberg, forskningssjef Jan Erik Dølvik og førsteamanuensis Peter Arbo.

Utvalgets mandat.

Ikke vurdere alternativer

Utvalget har fått i mandat å vurdere “de politiske, rettslige, forvaltningsmessige, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser” av EØS-avtalen og øvrige avtaler og samarbeidsordninger med EU. Utvalget skal ikke utrede resultatene av EØS-samarbeidet opp mot hva Norge kunne fått med en annen avtale eller et fullt EU-medlemskap.

LO-krav

LO-leder Roar Flåthen krever at utrederne gjennomgår hva avtalen har betydd for faglige rettigheter og velferd i Norge.

LOs krav til utredningen.

Ferdig 2011

Utvalgets rapport skal være ferdig innen utgangen av 2011.

Pressemelding fra Regjeringen/Utenriksdepartementet.


Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.