Eidsiva vil lage strøm av torv

- innholdet kan være utdatert

Det går fram av selskapets høringsuttalelse om et felles norsk-svensk elsertifikatmarked. (tu.no)
Produksjon fra torv får elsertifikater i Sverige i dag, og skal fortsatt få det når Norge kommer med i markedet. Eidsiva mener det bør være likt i begge land hva slags produksjon som skal få sertifikater.

Mye myr
Norge har store myrarealer som er drenert og hvor det ble tatt ut mindre volumer av torv fra 1930 til 1950-tallet. Disse arealene kan raskt bli tatt opp igjen og sikre råstofftilgang lokalt, ifølge Eidsiva.
Det er ifølge selskapet anslått at en sjettedel av landets myrareal, cirka 5 millioner dekar (mål), inneholder torv egnet til brensel, og at nyttbar masse utgjør 5 milliarder kubikkmeter, dvs. 2 milliarder tonn torv.
Det tilsvarer cirka 300 millioner tonn kull, og har en beregnet total brennverdi på 8.000 TWh, ifølge Eidsiva. Årlig tilvekst er ifølge høringsuttalelsen 2,5-5 millioner kubikkmeter nyttbar brenntorv.
Høy brennverdi
Torv egner seg godt i kombinasjon med trebrensel i kraftvarmeanlegg av tekniske årsaker. Torv har en brennverdi som er høyre enn trevirke og samforbrenning av tory og trebrensel kan ifølge Eidsiva øke virkningsgraden med om lag 6-8 prosent.
“Svenske undersøkelser viser vesentlig økt effekt på anlegg som blander inn 10-30 prosent torv. Dessuten reduseres korrosjonshastigheten på spesielt utsatte kjelkomponenter ved samforbrenning”, skriver Eidsiva.
Kan bytte
SINTEF Energi advarer i sin høringsuttalelse mot at bioenergien kan bli utfaset etter at sertifikatperioden er over. Mens produsentene av vannkraft og vindkraft er pent nødt til å bruke vann og vind til å drive sine kraftverk når sertifikatperioden på 15 år er over, advarer Sintef mot at man kan risikerer at anlegg som kan bruke både biomasse og fossil energi bytter fra biomasse til fossilt når tildelingsperioden er over.
Den årlige mengden fornybar kraft som fremskaffes av systemet kan derfor avta etter 2027, advares det i høringsuttalelsen.

– Ikke aktuelt

Eidsiva har ingen planer om slik omlegging.
– Nei, det er ikke aktuelt for Eidsiva å gå over til fossil energi etter at sertifikatperioden er over, sier kommunikasjonsrådgiver i selskapet, Håvard Røste.  Eidsvia har flere bioenergiprosjekter som er aktuelle for elsertifikater, både på Gjøvik, Lillehammer og i Trysil.