Eget senter for yrkesfag i Oslo

- innholdet kan være utdatert

I Kuben yrkesarena på Økern har Oslo samlet:


Kuben videregående skole; 1 300 elever og 200 lærere, byggfag, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, helse- og sosialfag, studiespesialisering, Vg2 transport og logistikk, Vg2 IKT servicefag.
Fagskolen i Oslo; 520 studenter og 31 lærere, tekniske fag og helsefag på både heltid og deltid.
 Lærlingsenteret for byggfag; Samarbeid mellom ulike opplæringskontorer for å tilrettelegge for lærlinger som skal opp til svenneprøver innen byggfag, anleggsteknikk og elektrofag.

Målsettingene er å bidra tilDokument fra Utdanningsetaten om Kuben