Eget senter for yrkesfag i Oslo

Publisert: 20.08.13

– innholdet kan være utdatert

I Kuben yrkesarena på Økern har Oslo samlet:

Kuben videregående skole; 1 300 elever og 200 lærere, byggfag, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, helse- og sosialfag, studiespesialisering, Vg2 transport og logistikk, Vg2 IKT servicefag.

Fagskolen i Oslo; 520 studenter og 31 lærere, tekniske fag og helsefag på både heltid og deltid.

 Lærlingsenteret for byggfag; Samarbeid mellom ulike opplæringskontorer for å tilrettelegge for lærlinger som skal opp til svenneprøver innen byggfag, anleggsteknikk og elektrofag.

Målsettingene er å bidra til
  • at flere elver foretar riktig yrkesvalg, fullfører og består utdanning
  • møte næringslivets behov for framtidig arbeidskraft og kompetanse
  • øke rekrutteringen til yrkesfag i Oslo

Dokument fra Utdanningsetaten om Kuben

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.