Eget jobbkort for EØS

Publisert: 11.01.11

– innholdet kan være utdatert

EU-kommisjonen anerkjenner at direktivet fra 2005 om gjensidig godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner (professional qualifications directive) ikke har gjort nok for å bedre mulighetene for jobb i et annet EU-land. De aller fleste får fremdeles ikke benyttet sin utdanning i et annet land enn der hvor de studerte og gikk på skole. 

EU-kommisjonen starter derfor en konsultasjon fra og med 07. januar 2011 hvor aktører som representerer forskjellige yrker og utdanninger kan komme med innspill til hvordan regelverket bør utformes for å bedre mulighetene for godkjenning i flere land enn eget. Det er planlagt en melding høsten 2011 basert på innspillene fra konsultasjonsrundene og forslag til direktiv i løpet av 2012. Et slikt direktiv vil gjelde også for EØS-landene.

Les mer om konsultasjonen og den videre prosessen her.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.