EFTAs råd om arbeidstid og reisetid

Publisert: 14.12.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

EFTA-domstolen avga 27. november 2017 en rådgivende uttalelse om grensen mellom arbeidstid og fritid for arbeidstakere som pålegges å møte utenfor sitt vanlige arbeidssted.

Uttalelsen omhandler en konkret og spesifikk sak. Det er en tjenestemann i politiet som reiser i uniform, og som på vei til arbeidssted kan beordres til et annet sted, få nytt eller endret oppdrag. Vedkommende reiste med politibil eller politibuss, bar våpen og hadde både egen og arbeidsgivers mobiltelefon. Det sentrale for rådet er at arbeidstaker i et slikt tilfelle ikke står fritt til å gjøre hva man ville underveis, og at reisetiden dermed ikke kan regnes som fritid. Domstolen understreket at det ikke er noen minstekrav til hvor belastende arbeidet måtte være for at man skal anses å være i arbeid. Den tar ikke stilling til lønnsspørsmålet.

Rådet gir ikke noe generelt svar på spørsmålet om arbeidstidens start og slutt i andre situasjoner.

Høyesterett avgjør norsk rett – ikke EFTA

Bakgrunnen for den rådgivende uttalelsen var en forespørsel fra Høyesterett. EFTA-domstolens konklusjoner om hvordan EU-regler skal forstås er ikke bindende for norske domstoler. Saken er nå tilbake i Høyesterett, som ennå ikke har fastsatt dato for behandling.

EL og IT Forbundet følger saken videre.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.