Effektive elektrikere

Publisert: 28.01.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Det viser en ny Sintef-rapport på oppdrag fra Nelfo, som blant annet ønsket å se hvilke utslag stadig nye krav fra myndighetene har på produktiviteten.

– En analyse fra Statistisk sentralbyrå for en tid tilbake viste at byggenæringen har forverret produktiviteten siden årtusenskiftet. Derfor er dette uventet gode tall. Undersøkelsen er foretatt i åtte byggeprosjekter. Bedriftene er spredt over hele landet. Prosjektene fordeler seg på skolebygg, leilighetsbygg, næringsbygg, studentboliger, kjøpesenter og skipsinstallasjon, sier Jens Lysøe, direktør for økonomi og administrasjon i Nelfo.

Les  hele artikkelen på Nelfos nettside.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.