Dypdykk i gresk økonomi

Publisert: 11.03.16

– innholdet kan være utdatert

Giorgos Adamidis, leder av det greske energifagforbundet, startet sin fortelling med å takke for invitasjonen til et besøk i ett av verdens rikeste land. Han satte stor pris på å bli invitert til å fortelle om hvordan situasjonen er for gresk næringsliv, for det greske folk, om økonomi, politikk og arbeidsledigheten – og om resignasjonen og mangel av håp.

Lite handingsrom
Forbundsleder Jan Olav Andersen, Giorgos Adamidis og LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen. Adamidis hadde, i tillegg til å delta på landsstyret, møter med LO.

Fagforeningslederen sa at Hellas lever på service, gjennom blant annet turisme, men at produksjonen er liten. Det er produksjon, gjennom blant annet investeringer og eksport, som skaper grunnlag for økonomisk vekst. I tillegg er dagens regjering, i tråd med tidligere regjeringer, bundet opp til sin geografiske plassering i Middelhavet og EUs betingelser som kom ved innføringen av euroen. Situasjonen har blitt verre for hvert år og det er ingen lysning etter avtalen regjeringen har gjort med Troikaen. I denne avtalen ligger det tøffe krav om f.eks. privatisering av offentlige selskaper og infrastruktur.

Et folk i krise

Adamidis beskrev hvordan arbeidsfolk sliter, om redusert lønninger, om økonomiske ytelser (pensjon/arbeidsledighetstrygd), som er borte eller blitt kuttet, økte priser på varer og økte skatter. Arbeidsledigheten er høy, spesielt for ungdom og denne ledigheten er i dag over 50 prosent.

– Det greske folk, og i hovedsak ungdommen, har mistet håpet. De med høy utdanning og kompetanse reiser ut av landet for å finne arbeid. Folk lever i fattigdom, under fattigdomsgrensen som EU har satt. Jeg ser det slik at Hellas har blitt et forsøksdyr for EU og Troikaen for på sikt å drive ned lønninger og andre ytelser i Europa, sa Adamidis.

Underbygget beskrivelsen

Økonom Rune Skarstein underbygget framstillingen Adamidis ved å vise plansjer for utviklingen av gresk økonomi og hvilke konsekvenser det har fått for landet og innbyggerne.

Dette handler om en villet og systematisk politikk fra EU, et liberalistisk prosjekt, for på sikt å presse ned levestandarden i Europa og øke noens profitt. EU-kommisjonen bruker et helt folk for å teste ut disse liberalistiske ideene. Det er skammelig! sa Rune Skarstein.

Rune Skarsteins presentasjon (pptx)

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.