Dropper fusjon i Troms

Publisert: 10.10.14

– innholdet kan være utdatert

Ymber AS og Troms Kraft AS hadde sammen utarbeidet et utkast til fusjonsavtale mellom Ymber AS og Troms Kraft Produksjon AS, et heleid datterselskap av Troms Kraft, skriver nord24.no.

I planen lå det blant annet:
  • En garanti om at hovedkontoret til det fusjonerte produksjonsselskapet skulle legges til Nordreisa.
  • Selskapet ville ha blitt det største produksjonsselskapet i fylket.
  • Selskapet ville hatt en betydelig utbyttekapasitet.
  • Nettvirksomheten til de to selskapene skulle slås sammen.
  • Stor grad av enighet om fusjon.


Troms Kraft vurderte situasjonen slik at det ikke ble full enighet og at det var eiere og ansatte i Ymber som hadde de største motforestillingene.

Les mer i Nord24.no

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.