Dropp OECD-konferansen

Publisert: 19.10.10

– innholdet kan være utdatert

Fagforbundet ber i en pressemelding norske myndigheter om ikke å stille på OECDs konferanse om turisme i Jerusalem 20.-22.oktober. Dette er et standpunkt EL & IT Forbundet og forbundsleder Hans Felix støtter fullt ut.

– Sverige, Spania, Storbritannia, Tyrkia og andre OECD-land har meldt avbud til konferansen. Norge bør gjøre som dem for å sende et klart signal om at vi ikke støtter Israels okkupasjonspolitikk, sier Hans Felix.

Det må kommuniseres at dette er en politisk beslutning, basert på at Norge ikke ønsker å bidra til å legitimere Jerusalem som Israels hovedstad så lenge byens status ikke er avklart, og Israel fortsetter å diskriminere og fordrive palestinerne i Øst-Jerusalem.

Da Israel ble medlem av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) gjorde norske myndigheter det klart at medlemskapet ikke kunne anses å gjelde Israel utover grensene fra 1967, eller på noen måte bidra til å legitimere Israels okkupasjonspolitikk. Fagforbundet ga klart uttrykk for at når Israel først ble medlem, vil det også være nødvendig å følge opp dette i OECD og benytte organisasjonens arenaer for å legge press på Israel for å endre politikk i konflikten med palestinerne.

Israels turistminister Stas Misezhnikov har uttalt at:

The conference – with the partipation of 21 ministers, deputy ministers and organization heads – will take place as planned in Jerusalem. This will be a declaration of intent and a seal of approval on the fact that we have a state whose recognized capital is Jerusalem.

– Når vi ser at Israels regjering bruker konferansen om turisme i Jerusalem for å legitimere at byen anerkjennes som hovedstad, er dette nettopp en anledning til å vise Israel at deres politikk ikke er akseptabel, sier Stein Guldbrandsen,  AU-medlem i Fagforbundet. Norge bør følge Sverige, Spania, Storbritannia, Tyrkia og andre OECD-land som har meldt at de avstår fra å delta på konferansen.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.