Dom i arbeidsretten om innsyn

Publisert: 01.11.11

– innholdet kan være utdatert

Saken gjaldt om arbeidsgiver er forpliktet til å gi tillitsvalgte innsyn i uorganiserte sin lønn i henhold til § 3E.

Dommen slår fast at de tillitsvalgte ikke har rett til å få lønnsopplysninger på individnivå for uorganiserte.

Retten slår videre fast at LOK gjelder alle ansatte innen tariffområdet og at også uorganiserte skal avlønnes i henhold til inngåtte § 3E-avtaler.

I dommen vises det til at bedriften legger fram en anonymisert oversikt over de uorganisertes lønn og at dette etter rettens oppfatning er tilstrekkelig.

Dommen er enstemmig og endelig.

Link til dom nr. 21, sak 3-2011.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.