Dødsulykke ved Statnetts anlegg i Ryfylke

Publisert: 04.11.11

– innholdet kan være utdatert

Ifølge Statnett har fått skjedde ulykken ved arbeid på kraftledningen nord for Hylsfjorden i Suldal kommune. Det skal ikke være spesielt dårlige værforhold i området.

I tillegg til de undersøkelser som vil utføres av politi og arbeidstilsyn, skal Statnett derfor foreta en egen granskning for å unngå at slike tragiske hendelser skjer igjen.

Mer på Statnetts hjemmeside.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.