DLD:Kampen er ikke tapt

Publisert: 18.01.11

– innholdet kan være utdatert

Roar Gundersen er EL & IT Forbundets representant i «Stopp Datalagringsdirektivet». EL & IT har ved flere anledninger advart mot direktivet. Heller ikke LO råder regjeringen å innføre direktivet.

– Vi vil nå jobbe aktivt mot det politiske miljøet for å hindre at forslaget blir vedtatt, sier Gundersen til Nettverk.

Han er opprørt over behandlingen EL & IT og resten av fagbevegelsen får av Arbeiderpartiet.

– Det smerter oss veldig at vi opplever motstand fra våre egne. Dette hadde vi ikke drømt om da vi sto på for å få valgt inn den rødgrønne regjeringen, sier Gundersen.

12 måneders lagring

Direktivet krever at all datatrafikk skal lagres mellom seks og 24 måneder. Regjeringen foreslår 12 måneder. Det betyr at informasjon om hvor og når man ringer, sender e-post eller hva du gjør på internett vil bli lagret. Tilhengerne av direktivet forsvarer implementeringen med at det er viktig for politiet og kampen mot kriminalitet. Motstanderne mener at innlemmelsen av direktivet vil føre til svekket personvern.

I slutten av måneden kommer saken opp til behandling i Transport- og Kommunikasjonskomiteen. Der legger de opp til en omfattende høring på hele fire måneder. Høringen begynner 31. januar og fortsetter 1. februar, 8. februar og 9. februar. Flere medlemmer av regjeringen vil bli innkalt. Høyres Ingjerd Schou blir saksordfører for behandlingen av regjeringens forslag. Også innad i Høyre har det vært strid om direktivet. Nå har partiet gjort det klart at regjeringens forslag ikke får støtte slik det nå foreligger. Komiteens leder, KrFs Knut Arild Hareide, sier at regjeringens syn er uavklart, ettersom både SV og Sp tok dissens.

– Vi legger opp til bred høring, der mange berørte parter vil komme til orde og bli utspurt. Både det faglige innholdet og den økonomiske siden av regjeringens forslag trenger avklaring, sier Hareide til NTB.

Komiteen sikter seg inn mot å avgi sin innstilling 7. april, slik at saken kan voteres over i Stortinget før påske.

Les om LOs syn på saken her.

Les proposisjonene regjeringen har lagt fram for Stortinget her.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.