DLD:Høring i fire dager

- innholdet kan være utdatert

Høringen begynner 31. januar og fortsetter 1. februar, 8. februar og 9. februar. Flere medlemmer av regjeringen vil bli innkalt. 
Komiteen besluttet tirsdag enstemmig å velge Høyres Ingjerd Schou til saksordfører for behandlingen av regjeringens forslag om å innføre direktivet i norsk lov.

Mange spørsmål


Høyre har tidligere gjort det klart at regjeringens forslag ikke får støtte slik det nå foreligger. Det første Schou vil gjøre er å sende departementet en utførlig liste med spørsmål for å klargjøre proposisjonen.
Komiteens leder, KrFs Knut Arild Hareide, sier at regjeringens syn er uavklart, ettersom både SV og Sp tok dissens.
– Jeg forventer at de regjeringsmedlemmer vi anmoder om å delta, faktisk vil komme. Vi legger opp til bred høring, der mange berørte parter vil komme til orde og bli utspurt. Både det faglige innholdet og den økonomiske siden av regjeringens forlag trenger avklaring, sier Hareide til NTB.

Innstilling 7. april


Schou opplyser at komiteen sikter seg inn mot avgivelse av innstilling 7. april og at saken behandles og voteres over i Stortinget før påske.
Hareide sier at komiteen vi følge godt med i den revisjon av direktivet som pågår i EU parallelt med behandlingen i Stortinget.
Komiteen vil at både samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og settejustisminister Grete Faremo (Ap) skal forklare seg og svare på spørsmål. Faremo møter for Knut Storberget som har pappapermisjon ut mars.