Disputerte på “Jenter i bil & elektro”

Publisert: 12.06.14

– innholdet kan være utdatert

Inger Vagle og Ellen Møller drev prosjektet for å få flere jenter til å velge elektro- og bilfag. Men, like viktig, å få jenter til å fortsette å arbeide innenfor de mannsdominerte yrkene.

Vagle og Møller har i etterkant forsket på erfaringene de fikk gjennom jenteprosjektet. De har analysert situasjonen for jentene i de to bransjene, samt sett på jenter som minoriteter på mannsdominerte arbeidsplassene.

Avhandlingene «Kjønn på dagsordenen gjennom to-, tre- og firepartssamarbeid innen elektrofag (bilfag) i det yrkesfaglige feltet i samarbeid med bilfag (elektrofag).

Ved bruk av ordet firepartsamarbeidet sikter Vagle og Møller til, i tillegg til det tradisjonelle trepartssamarbeidet mellom bedrift, fagforening og myndighetene, at jentene gjennom sitt jentenettverk blir den fjerde parten i dette samarbeidet.

Vagle og Møller disputerte og forsvarte sin avhandling ved universitetet i Roskilde.

Forskerne fikk forøvrig LOs likestillingspris i fjor, utdelt under kongressen.

Les også omtale i den rødgrønne regjeringens likestillingsplan.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.