Direktiv mot dumping

Publisert: 02.05.13

– innholdet kan være utdatert

Det nye direktivet skal gjøre det lettere å få informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for arbeidstakere som arbeider i et annet EØS-land.

Det foreslås blant annet et nasjonalt kontaktpunkt hvor man kan henvende seg. Hensikten er å styrke rettighetene til utenlandsk arbeidskraft som ofte blir misbrukt og utnyttet i det landet de kommer til for å finne arbeid. Tre prosent eller rundt 9,5 millioner arbeider i et annet land enn der de er født. For noen år siden var dette tallet en prosent.

Les mer her

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.