Derfor er saken så viktig!

Publisert: 07.11.18

– innholdet kan være utdatert

Stortinget skal ta stilling til et forslag som kan gi én million arbeidstakere en bedre pensjon. Nå må vi vise at forslaget har brei støtte i befolkningen.

Det er 12 år siden Stortinget innførte reglene om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Det innebar at alle arbeidsgivere plikter å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Fram til da var det bare offentlig sektor og en håndfull virksomheter i privat sektor som hadde tjenestepensjonsordninger.

Den gangen la man inn noen begrensninger i ordningen, som gjør den urettferdig:

  • Man måtte være fylt 20 år for å få OTP.
  • Man måtte jobbe minst 20 % stilling.
  • Man måtte stå i jobben i 12 måneder.
  • Man fikk bare opptjening for inntekt over 1G (96.883 kroner).

Forslaget som behandles i Stortinget retter opp disse manglende. Dagens ordning gir mest til de med mest fra før, og den gir minst til de med minst fra før.

Eksempel – så urettferdig slår reglene ut

"Arne" jobber med forsikring, med månedslønn på 64.000 kroner og sju prosent pensjonsopptjening – gjennomsnittet for bransjen. Han har pensjonsopptjening fra første krone, hvilket de fleste med høy opptjeningsprosent har. Det betyr at arbeidsgiver setter av rundt 4.500 kroner i måneden for til hans tjenestepensjon.

I motsatt ende av skalaen finner vi "Anne". Hun jobber på hotell. I overnattings- og serveringsbransjen er gjennomsnittlig månedslønn under halvparten av lønna i bank og forsikring: Drøyt 30.000 kroner. Med den lønna, uten pensjon fra første krone og med lovens minimum på to prosent pensjonssparing – som er snittet for denne bransjen – vil den årlige utgiften for arbeidsgiver være litt over 5.000 kroner. 

"Arne" tjener altså dobbelt så mye som "Anne", men han får ti ganger så mye pensjonsopptjening.

Markering foran Stortinget

8. november kl 14.30 arrangeres det en stor markering for kravet om pensjon fra første krone. Den finner sted foran Stortinget.

Les mer her.

LOs pensjonskalkulator – Hvordan vil pensjon fra første krone slå ut for deg?

 

 

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.