Demonstrasjoner mot spanske nedskjæringer

Publisert: 18.07.12

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen i Spania foretar igjen store nedskjæringer innen offentlig sektor. Det får store konsekvenser for velferdstilbudene og for offentlig ansattes lønns- og arbeidsforhold.

Noen varslede kutt

  • Offentlig ansatte mister julelønning, som kommer oppå lønnskuttene i 2011.
  • De arbeidsledige får færre hjelpeordninger, nå som de trenger det mest. Resultatet er økt fattigdom og sosial ekskludering.
  • Det blir kutt i det offentlige pensjonssystemet med umiddelbar virkning.
  • Medisiner skal ikke lenger være gratis for trygdede og kronisk syke.
  • Det skal kuttes i lønn til dem som tar seg av foreldre og andre slektninger.
  • Merverdiavgiften økes generelt fra 18 til 20 prosent, og fra åtte til ti prosent innen områder der avgiften tidligere ble redusert.
  • Privatisering av statseide selskaper.
  • Økte energipriser.

 
Rasering av velferdsstaten

-Den spanske regjeringen mener tiltakene er veien ut av gjeldskrisen. Vi ser på det som en rasering av velferdsstaten. Den sosiale og økonomiske situasjon forverres og det skapes ikke nye arbeidsplasser for å komme ut av krisa. Europeiske ledere bør forkaste slike løsninger, sier Carola Fischbach-Pyttel, EPSUs generalsekretær.

EPSU påpeker at tiltakene er en nedadgående spiral og fører til nedgang i forbruket som vil hindre økonomisk oppgang.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.