Demonstrasjon 19. juni

- innholdet kan være utdatert

Landsstyret vedtok en uttalelse på møtet som ble avsluttet i dag der de krever at stortingsflertallet avviser forslagene fra regjeringen. Forbundet vil arbeide for at en samlet fagbevegelse tar i bruk alle tilgjengelige maktmidler i kampen for medlemmenes rettigheter og interesser, mot en arbeiderfiendtlig regjering.
Les hele uttalelsen her.