Delta i debatten om framtidas forbund!

- innholdet kan være utdatert

Prosjektet tar utgangspunkt i medlemmenes erfaringer, interesser og behov. Det ble derfor gjennomført en undersøkelse med intervjuer av tillitsvalgte. Intervjuene har resultert i en rapport, som er grunnlaget for et debatthefte utsendt i organisasjonen.
Nå er det opp til medlemmer, tillitsvalgte og fora i organisasjon til å diskutere ut fra debattheftet og komme med forslag som sendes forbundet.
Lykke til med debatten!