DEFS vil ha en full Monti

Publisert: 26.05.11

– innholdet kan være utdatert

Nei, det har ikke noe å gjøre med en britisk film med navnet ”Full Monty” om noen arbeidsledige gruvearbeidere som starter sitt eget strippeshow. Det handler om å sikre konflikt- og streikeretten innen for EU og EØS sitt indre marked. Det er nødvendig innenfor et stadig mer liberalisert regelverk og en EU-domstol som gjør reglene enda mer liberale.

Temaet kom opp på DEFS kongress i Athen hvor opphavsmannen til begrepet, Mario Monti, innledet til diskusjon med å presentere seg som Monti 0. Forklaringen på dette er en egen bestemmelse som han fikk innført i 1998 som sikret streikeretten i forbindelse med en transportkonflikt i Frankrike. Det var franske bønder og lastebilsjåfører som hindret innport av utenlandske jordbær. Bestemmelsen som har det offisielle navn regulering 2679/98 fikk først navnet jordbærreguleringen før den etter hvert fikk tilnavnet Monti forordningen oppkalt etter Mari Monti som den gang var kommissær for EUs indre marked. Det startet som en intervensjonsmekanisme som skulle sikre fri flyt av varer, men endte opp som en informasjonsmekanisme som sikrer grunnleggende faglige rettigheter i møtet med kravet om fri og ubegrenset flyt av varer i EUs indre marked, betraktning 4 og artikkel 2. Det  ble en stor seier for fagbevegelsen. Mario Monti  gikk senere av og dro tilbake til sitt akademisk arbeid i Italia og tenkte ikke mer over saken før han fikk fortalt at hans forslag nå levde videre under navnet Monti forordningen eller Monti I klausulen.

I 2009 fikk han i oppdrag av den nye lederen av Europakommisjonen Barroso å utrede erfaringene med det indre marked, suksesser og begrensninger. Han avga en tykk rapport om dette og innholdt noe som fagbevegelsen hadde presset på for å få. DEFS kalte det  en Monti 2 bestemmelse som skulle sikre konfliktretten ved fri flyt av personer. Dette var nødvendig etter at EU-domstolen i fire berømte rettssaker begrenset konfliktretten i forbindelse med deres fortolkning av utstasjoneringsdirektivet.

Da kommissær Barnier la fram kommisjonens eget forslag kalt Indre markedspakken, Single marked Act, i 2010 basert på rapporten, var det ikke lett å finne igjen noen forslag som Monti hadde foreslått. Det var en antydning, men ikke særlig klart. Det fikk noen til å si at kommisjonen hadde kommet med en halv Monti men ingen full Monti. Det sto at konfliktretten skulle respekteres, men at dette også skulle konkret omfatte streikeretten var tatt ut i den versjonen som ble offentliggjort. LO sendte høringssvar til næringsdepartementet hvor de nettopp krevde at dette ble fulgt opp av regjeringen gjennom sitt svar til EU i mars.

Nå har kommisjonen arbeidet videre og den 12. april i år la den fram 12 punkter hvorav ett begynner å ligne på en full Monti bestemmelse. Denne vil bli fremmet i forbindelse med et forslag om å presisere fortolkningen og iverksettingen av utstasjoneringsdirektivet. Dette forslaget er forventet å komme mot slutten av året. Så da får fagbevegelsen se om den får en hard pakke til jul, eller om den blir skuffet nok en gang med en myk pakke. Selv om julepakken kan se fin ut, er det EUs medlemslands’ ministere som skal vedta den endelige versjonen og de er som kjent hovedsaklig konservative og lite stemt for å gi Europas arbeidstakere noen sterkere rettigheter. Selv om det står i EUs charter om fundamentale rettigheter og ILOs konvensjoner som de alle har skrevet under på.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.