DEFS-kongress i Athen:Mobilisering for et sosialt Europa

Publisert: 13.05.11

– innholdet kan være utdatert

I Athen møtes over 1000 delegater fra 83 organisasjoner i 36 land og DEFS-kongressen er en stor begivenhet for europeisk fagbevegelse. DEFS representerer over 60 millioner medlememr.

Fra LO

LO-leder Roar Flåthen leder en delegasjon på syv delegater fra norsk LO: Gerd Kristiansen (nestleder i LO), Tor-Arne Solbakken (nestleder i LO), Jan Davidsen (leder i Fagforbundet), Arve Bakke (leder i Fellesforbundet), Tone Rønoldtangen (leder i LO Stat) og Karin Beate Theodorsen (leder av LOs internasjonale avdeling). 

Viktig arena

– Kongressen er et viktig ledd i utviklingen av fagbevegelsens strategi for økt sysselsetting og anstendig arbeid, likestilling og sosial rettferdighet, sier LO-leder Roar Flåthen.

Rammer urettferdig

-Europeisk fagbevegelse tar avstand fra den sparepolitikken som mange regjeringer har grepet til, fordi den rammer urettferdig. Nok engang er det arbeidstakerne som må ta støyten, gjennom lønnskutt, nedskjæringer i offentlige velferdsordninger og angrep på faglige rettigheter, sier LO-lederen. Han understreker at kutt er nødvendig, men at de må fordeles rettferdig og de som sitter best i det, må ta de tyngste byrdene. Ikke minst de som har forårsaket krisen.

Handlingsplan og valg

I tillegg til å behandle handlingsplanen for de neste fire årene, skal kongressen velge ny ledelse av organisasjonen. Generalsekretær John Monks gir seg etter 8 år. Roar Flåthen, som har sittet i DEFS sitt styre siden kongressen i 2007, er Nordens styrekandidat også for neste fireårsperiode.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.