Debattmøte på nett om høyere utdanning

Publisert: 25.02.10

– innholdet kan være utdatert

Universiteter og høyskoler trenger økte frie midler i årene framover. I tillegg må myndighetenes omfattende rapporteringskrav reduseres og samordnes, og det må nedsettes et hurtigarbeidende utvalg for å redusere den altfor omfattende bruken av midlertidig ansatte i sektoren.

LO støtter konklusjonene

Dette er noen av de viktigste konklusjonene fra handlingsromutvalget som har vurdert situasjonen ved universiteter og høyskoler. LO støtter disse konklusjonene.

– Etter LOs syn er det åpenbart at disse problemene bare kan løses ved at de resultatbaserte innslagene i finansieringssystemet reduseres, slik også Stjernø-utvalget foreslo. Innstillingen er også på linje med LO når den vil vri de offentlige forskningsbevilgningene i årene framover slik at en mindre andel bevilges gjennom Forskningsrådet og en større andel direkte til universiteter og høyskoler, uttaler LOs nestleder Tor-Arne Solbakken i en pressmelding.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.