De som elektrifiserer Norge får nytt bransjeprogram

Publisert: 27.03.20

Regjeringen gir 100 millioner til seks nye bransjeprogram for påfyll av kompetanse hos virksomheter og medarbeidere. Elektro/automasjon og fornybar/kraftnæringen er ett av disse programmene.

Tildeingen av midlene ble kunngjort fredag 3. april, og går til livslang lærling til verdikjeden "Vi som elektrifiserer Norge". De som står bak nominasjonen er NHO, Energi Norge, Nelfo, LO, EL og IT Forbundet, NITO og Tekna. 

Dette er de nye bransjeprogrammene:

  • Reiselivsnæringen
  • Varehandelen
  • Frisørbransjen
  • Mat- og drikkevareindustrien
  • Anleggsbransjen
  • Elektro/automasjon- og fornybar/kraftnæringen

Klimakur 2030 viser at elektrifisering og digitalisering må gi de største bidragene til klimaløsningen, både i Norge og internasjonalt. Teknologi, regulering og markeder er i rask endring. Formålet med bransjeprogrammet er å ruste bedriftene og ansatte for endrede arbeidsoppgaver. 

Akkurat nå har det norske samfunnet og arbeidslivet enorme utfordringer med å håndtere coronakrisen. Den vil gå over, og vi må igjen rette innsatsen mot å løse klimautfordringene samtidig som vi sikrer framtidens verdiskaping og kompetanse i arbeidslivet.

– Kompetanse og livslang lærling er nøkkelen til at norske virksomheter og medarbeidere skal styrke konkurransekraften og møte økende internasjonal konkurranse, sier Ove Guttormsen, adm.dir i Nelfo.

Elektrifisering og digitalisering endrer bransjene

EL og IT Forbundet nominerte både elektro/energi og ikt til å bli nye bransjeprogram. Forbundslederen lover nå å jobbe for at IKT-bransjen får neste tildeling.

– Samfunnsutviklingen med elektrifisering og digitalisering endrer bransjene våre. Vi trenger et kompetanseløft, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet.

Kommentarer fra andre bak søknaden

Våre næringer skaper store verdier for samfunnet. – Vi kan utnyttet ny teknologi bedre. Et bransjeprogram for livslang lærling kan øke verdiene, sier Knut Kroepelien, adm.dir.  i Energi Norge.

Digitale løsninger introduserer også nye sårbarheter. – Kompetansen må styrkes slik at alle deler av samfunnet har trygge anlegg og installasjoner, sier president Trond Markussen i NITO.

Droner, stordataanalyser og kunstig intelligens endrer hvordan man driver nett og produksjon.

– Vi må utvikle kompetanse for å utnytte de store mulighetene i digitalisering, sier president Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna.

Dette er noen av forventningene samarbeidspartnerne har til det nye bransjeprogrammet for livslang lærling, der også samarbeidet med utdanningstilbyderne blir helt sentralt. Arbeidet med å identifisere behov og konkretisering av innhold og tilbud vil starte så snart praktisk mulig.

Om Bransjeprogram

Bransjeprogrammene utvikles i samarbeid med partene i arbeidslivet, og skal være et spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive tilbudene, virksomheter investerer egne ressurser og den enkelte ansatte investerer noe av sin fritid. 

Les mer på Kunnskapsdepartementets nettside

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.