De skal avsløre arbeidskriminalitet og useriøse aktører

Publisert: 30.11.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Fair Play Bygg skal avsløre arbeidskriminalitet og useriøse aktører i bygg- og anleggsbransjen i Oslo og omegn. Arbeidet starter i 2019, og skal skje på bakgrunn av tips og besøk på små og store byggeplasser.

Bak initiativet står Elektromontørenes Forening Oslo/Akershus, Nelfo Oslo og omegn, Byggmesterforbundet Oslo og Akershus og mange flere.

Samarbeidspartnerne vil, i tillegg til å hindre kriminalitet og å sørge for sikre arbeidsplasser, skape godt og trygt arbeidsmiljø for at unge skal velge yrkesfag.

Våre folk i Trondheim er godt i gang

Fair Play Bygg er oppretter etter inspirasjon fra Trondheim. Der har Byggebransjens Uropatrulje holdt på siden 2014. Erfaringene er gode, og patruljen har avdekket mange useriøse bedrifter og store arbeidskriminelle nettverk innen bygg- og anleggsbransjen.

Patruljen får tips som følges opp og mange saker havner hos politiet, hos skatteetaten og har ført til at Det lokale el-tilsyn har stengt farlige anlegg. Uropatruljen samarbeider tett med a-krimgruppen i byen.

Initiativtaker var Malerforeningen, men nå har prosjektet bred støtte fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Samarbeidspartnere representerer 513 organiserte bedrifter med mer enn 10 000 arbeidstakere.

EL og IT Forbundet er representert med Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag og Heismontørenes fagforening.

Arbeidslivskriminalitet koster Norge rundt 28 milliarder kroner hvert år, ifølge NHO.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.