David mot Goliat i arbeidslivet

Publisert: 03.03.10

– innholdet kan være utdatert

I praksis er deler av arbeidslivet nå et rettstomt ro når det gjelder flere av AMLs regler.

Det er en sak som jusprofesssor Henning Jakhelln (em), en av landets fremste eksperter på norsk arbeidsrett, har fremmet en løsning på. Han foreslår at representative fagorganisasjoner får anledning til å reise straffesak ved påståtte brudd på Arbeidsmiljøloven.

Les artikkelen som Jakhelln har skrevet om temaet.

I dag prøves nesten ingen slike saker, slik at rettsapparatet får anledning til å prøve slike saker og eventuelt håndheve paragrafene Stortinget ha bestemt.

Manifest senter for samfunnsanalyse anbefaler den rødgrønne regjeringen å utrede forslaget fra Henning Jakhelln med sikte på å oppnå mer effektiv håndhevelse av Arbeidsmiljøloven

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.