Datalagringsdirektivet på høring

Publisert: 12.01.10

– innholdet kan være utdatert

Høringsnotatet forklarer hvilke lovendringer som må til om direktivet skal tas inn i norskk lov. Notatet beskriver også hvem som omfattes av lagringsplikt og hvem som har denne plikten, samt ulike løsninger for lagringssted og tid.

Notatet belyser også spørsmål knyttet til personvern,sikkerhet og tilsyn med lagrede data. Notatet fra departementene med statsråder fra ulike partier har ingen anbefaling eller konklusjoner. Regjeringen tar ikke stilling til om direktivet skal tas inn i norsk rett, det foreslås ingen konkret lagringstid, og konsekvensene av et eventuelt norsk veto blir ikke berørt.

Gjennom den etablerte bloggen kan alle si sin mening om direktivet. Samferdselsdepartementet kommenterer ikke innleggene, men bloggen følges og leses av departementets saksbehandlere.

Samferdselsdepartementets blogg (wordpress.com)

Høringsdokumenter

Viktig prinsippsak for tilsynet

Ifølge Datatilsynets informasjonsdirektør Ove Skåra er dette direktivet det mest prinsipielle i tilsynets 30-årige historie. Datatilsynet er av hensyn til personvernet motstander av direktivet.

Stopp datalagringsdirektivet

EL & IT Forbundets forbundsleder er med i styret i Stopp datalagringsdirektivet. Les mer om aksjonen på en egen nettside, hvor du også kan tilslutte deg aksjonen.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.