Dårligere arbeidsforhold for utenlandske arbeidstakere

Publisert: 03.06.14

– innholdet kan være utdatert

Aksjonen ble gjennomført i Vestfold, Telemark og Agderfylkene i mai. Tollvesenet har også vært med på deler av aksjonen.

Norske bakmenn

Norske bakmenn står bak i de fleste av disse tilfellene. Kontrollene avdekket også at mange mangler id-kort, som er lovpålagt i bygg- og anleggsbransjen.

50 tilsyn

Det er gjennomført nærmere 50 tilsyn under aksjonen. En foreløpig oppsummering viser at det ble gitt i gjennomsnitt et pålegg i hvert tilsyn, og at krav om id-kort og bedre sikkerhet, spesielt ved arbeid i høyden var de påleggene det ble gitt flest av. Det ble også avdekket mangelfull kultur for å ha flytevest i båtene til og fra byggeprosjektene.

Les mer på arbeidstilsynet.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.