Dårligere arbeidsforhold for utenlandske arbeidstakere

Publisert: 03.06.14

– innholdet kan være utdatert

Aksjonen ble gjennomført i Vestfold, Telemark og Agderfylkene i mai. Tollvesenet har også vært med på deler av aksjonen.

Norske bakmenn

Norske bakmenn står bak i de fleste av disse tilfellene. Kontrollene avdekket også at mange mangler id-kort, som er lovpålagt i bygg- og anleggsbransjen.

50 tilsyn

Det er gjennomført nærmere 50 tilsyn under aksjonen. En foreløpig oppsummering viser at det ble gitt i gjennomsnitt et pålegg i hvert tilsyn, og at krav om id-kort og bedre sikkerhet, spesielt ved arbeid i høyden var de påleggene det ble gitt flest av. Det ble også avdekket mangelfull kultur for å ha flytevest i båtene til og fra byggeprosjektene.

Les mer på arbeidstilsynet.no.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.