Dansk lønnsregulering under press?

- innholdet kan være utdatert

– Minstelønn i Tyskland kan få indirekte ringvirkninger for hvordan vi organiserer arbeid i Danmark. Utviklingen i Tyskland tvinger fagbevegelsen til å diskutere metoder for regulering av lønn og arbeidsvilkår, sier Henning Jørgensen til Ugebrevet A4.

LO-lederen uenig


LO-leder Harold Børsting benekter at den nye føderale minstelønnen i Tyskland setter Danmark under press. 
– I Danmark er alle enige om bevare dagens modell, ingen ønsker å ta den opp til debatt, sier Børsting til Ugebrevet A4.

Flest med minstelønn


Når Tyskland innfører minstelønn blir det totalt 22 av 27 EU-land med lovfestet minstelønn . Størrelsen av minstelønnen varierer fra land til land. Portugal, Hellas og Spania har en minstelønn under fem euro, mens Frankrike og Luxembourg topper med en timepris på minst ni euro.

Tre land med avtalemodell


Danmark, Sverige og Italia er de eneste landene i Europa som har modell hvor lønn fastsatt ved kollektive forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.

Land med allmenngjøring


12 EU-land, samt Norge og Island, har innført allmenngjøringsmodellen i tillegg til kollektive forhandlinger.