Chile:70 skogsarbeidere i streik

Publisert: 16.11.10

– innholdet kan være utdatert

Blant de streikende er syv unge kvinner som stadig blir verbalt og psykisk trakassert av arbeidsgiver. ACT NOW ved å signere på online-kampanjen som interansjonalen for byggnings- og trearbeidere har satt i gang. Protesten sendes som post til selskapet, med kopi til myndighetene, som ikke har gjort noe for å løse problemet. Trearbeiderforbundet i Chile ber om støtte fra fagbevegelsen i hele verden.

Byggnings – og Trearbeiderinternasjonalens (BWI) medlemsforbund i Chile,  CTF (Confederación Nacional de Trabajadores Forestales de Chile), rapporterer om den dramatiske situasjonen som møter 70 skogsarbeidere i selskapets Blocks Og Cutstock SA. Arbeiderne har vært i streik i 35 dager uten at selskapet vil gi noe til sine arbeidere.

Selskapet, som eksporterer til ulike land, gir sine arbeidere mager lønn og uverdig og nedverdigende behandling, særlig de kvinnelige arbeiderne.

BWI støtter CTF og avviser kategorisk selskapets overgrep, samt den negative holdningen som vises av arbeidsgiver gjennom hele tvisten. Ikke på noe tidspunkt har han vært villig til å engasjere seg i arbeidernes krav. For å slippe å se de protesterende arbeiderne, gikk arbeidsgiveren til lock-out, og dermed fraskrev seg sitt sosiale ansvar overfor arbeiderne.

Man kan ikke akseptere slike overgrep eller bøye seg til bedrifter som gjør stor fortjeneste på at arbeiderne slet i stadig mer prekære forhold.

Skriv under på kampanjen på BWIs hjemmeside.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er tilstede med egen stand på Eliaden på Lillestrøm 28-30 mai.
Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.