Chaffey og Felix informerer om oppfølging av IA-avtalen

- innholdet kan være utdatert

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv pålegger partene i arbeidslivet en større innsats for å nå målet om å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

– Det er aktiviteten man får til ute i bedriftene som vil være avgjørende for om de nasjonale målene nås. Det vil kreve godt samarbeid mellom de lokale parter, prioritering av arbeidsmiljøspørsmål og nytenkning i forhold til hvordan man kan øke rekrutteringen av personer med redusert funksjonsevne, sier Wahl.

Felles informasjon fra Abelia og EL & IT Forbundet om oppfølging av IA-avtalen.