Chaffey og Felix informerer om oppfølging av IA-avtalen

Publisert: 05.07.11

– innholdet kan være utdatert

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv pålegger partene i arbeidslivet en større innsats for å nå målet om å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

– Det er aktiviteten man får til ute i bedriftene som vil være avgjørende for om de nasjonale målene nås. Det vil kreve godt samarbeid mellom de lokale parter, prioritering av arbeidsmiljøspørsmål og nytenkning i forhold til hvordan man kan øke rekrutteringen av personer med redusert funksjonsevne, sier Wahl.

Felles informasjon fra Abelia og EL & IT Forbundet om oppfølging av IA-avtalen.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.