Byggnads anmelder EU-kommisjonen

- innholdet kan være utdatert

I henhold til EUs regelverk så skal arbeidstakere som arbeider i et annet EU-land for en periode på to år eller mindre betale sosiale avgifter til hjemlandet og ikke til vertslandet. Dette mener Byggnads er diskriminerende.
Byggnads regnestykke forteller at selv om en polsk arbeidstaker tjener 160 kr i timen i Sverige på lik linje som svenske arbeidstakere så blir den svenske arbeideren 31 prosent dyrere.
Dette skjer fordi i Polen er arbeidstakeren selv forpliktet til å betale sosiale avgifter på 21.5 prosent av lønnen og ikke arbeidsgiver. I Sverige er det arbeidsgiveren som er forpliktet til å betale sosiale avgifter på 31 prosent.
Saken ligger nå på bordet hos generaldirektoratet for konkurranse i EU og kan i siste innstans havne i EU-domstolen. 
Les mer på europaportalen.se.