Bygger verdens lengste

Publisert: 15.07.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Forbindelsen NSN Link er 740 kilometer lang og blir den første direkte forbindelsen mellom Norge og Storbritannia. Kabelen skal gå mellom Kvilldal i Rogaland til Northumberland i England og får en kapasitet på 1 400 MW.

De to samarbeidspartene Statnett og National Grid har tildelt tre kontrakter i forbindelsen med overføringskabelen. Det er:

  • Nexans, som skal levere og installere rundt 500 km kabel i norsk sektor av Nordsjøen, fjordstrekket inn mot ilandføringsstedet i Suldal kommune, amt for landseksjonen fram til likerettstasjonen i Kvilldal. 
  • Prysmian skal levere og installere rundt 950 km kabel.
  • ABB skal bygge likerettanleggene på både norsk og britisk side.

Den nye forbindelsen skal styrke forsyningssikkerheten mellom kraftsystemene i Storbritannia og Norge. Dette er et stort prosjekt og blir et omfattende arbeid de kommende år. Overføringen skal etter planen settes i drift i 2021, melder Statnett på sin nettside.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.