BWI-aksjon mot IKEA-selskap

- innholdet kan være utdatert

Swedwood, et 100 prosent IKEA-datterselskap, produserer mer tremøbler enn noen annen for IKEA.
Arbeidstakerne har flere ganger påpekt sikkerhetsproblemer ved fabrikken, uten at det har blitt fulgt opp av ledelsen. Nå har de lokale helse- og sikkerhetsmyndighetene utstedt bøter til Swedwood etter at myndighetene fant selskapet skyldig i flere brudd på sikkerhetsloven.
Mange fabrikkarbeidere har også ønsket å organisere seg, men selskapet har nektet fagbevegelsen adgang.
Den internasjonale tre- og bygningsarbeiderføderasjonen (BWI) har fått meldinger om at ledelsen diskriminerer ansatte og sparker dem som støtter fagforeninger. BWI viser til den internasjonale rammeavtalen som IKEA undertegnet i 1998 og BWI krever derfor øyeblikkelig slutt på en situasjon som påvirker 300 amerikanske ansatte.
BWI oppfordrer Swedwood til å åpne døra for å la fagbevegelsen snakke med fabrikkarbeiderne. Så er det de ansattes valg om de vil organisere seg eller ikke.
Du kan bidra til å øke presset mot IKEA og dets amerikanske datterselskap ved å signere et viktig julekort.