Brudd i forhandlingene

Publisert: 21.03.13

– innholdet kan være utdatert

Forhandlingene har pågått siden 11. mars. LO konstaterer manglende forhandlingsvilje hos NHO, og valgte av den grunn å bryte nå.

Oppgjøret går videre til mekling. Meklingen starter umiddelbart etter påske og med meklingsutløp er søndag 7. april kl 24.00.

Omfanget av en eventuell konflikt meddeles NHO og Riksmekleren rett etter påske.

Bedrifter utenfor NHO med direkteavtaler er ikke omfattet.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.