Briter overtar småkraftselskap

Publisert: 01.07.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Nordkraft opplyser at salget gjennomføres for å redusere en høy gjeldsbelastning.

Nordkraft har samtidig inngått en 15-årsavtale med britene om å være operatør for kraftverkene. Avtalen omfatter også en intensjon om at Nordkraft skal bygge ut nye småkraftverk – og selge disse videre, skriver Småkraftforeninga.

Relevante artikler

Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.