Briter overtar småkraftselskap

- innholdet kan være utdatert

Nordkraft opplyser at salget gjennomføres for å redusere en høy gjeldsbelastning.

Nordkraft har samtidig inngått en 15-årsavtale med britene om å være operatør for kraftverkene. Avtalen omfatter også en intensjon om at Nordkraft skal bygge ut nye småkraftverk – og selge disse videre, skriver Småkraftforeninga.