Bøtlagt for brudd på FEK

Publisert: 26.05.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Det er første gang DSB bøtelegger elektrobedrifter på denne måten.

– Bedriftene som ble bøtelagt har drevet med arbeid på elektriske anlegg uten å ha ansatt en faglig ansvarlig. Bedriftene er derfor ilagt et overtredelsesgebyr på 50 000 kroner. DSB ser svært alvorlig på disse forholdene og vi håper at dette kan være en vekker for bransjen, sier avdelingsdirektør Torbjørn Hoffstad i DSB.

Krav til registrering og kompetanse

Forskriften stiller krav om at alle elektrobedrifter skal være registret i DSBs elvirksomhetsregister. Elektrobedrifter som tilbyr tjenester i markedet, skal ha ansatt en faglig ansvarlig og det stilles også krav til kompetansenivå for både faglig ansvarlig og fagarbeidere.

Det lokale eltilsyn foretar cirka tusen tilsyn med elektrobedrifter i året.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.