Bot for bortsetting av DLE-oppgaver

Publisert: 22.09.14

– innholdet kan være utdatert

I 2011 hadde DSB tilsyn hos Lyse Elnett og det ble avdekket at selskapet hadde delegert oppgaver knyttet til Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) utover det lovverket tillater. Samme gjentok seg ved et tilsyn året etter. Dermed ble nettselskapet ilagt ei bot på 1,2 millioner kroner.

Lyse Elnett AS klaget vedtaket inn for Justis- og beredskapsdepartementet. DSB fikk medhold i vedtaket om å ilegge overtredelsesgebyr, men gebyrets størrelse ble redusert fra 1,2 millioner kroner til 750 000 kroner, skriver DSB på sin nettside.


Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.