Bonustak i bankene

Publisert: 19.03.13

– innholdet kan være utdatert

Fem år etter finanskrisen begynner det å falle på plass tiltak mot utskeielsene i finansbransjen som utløste selve krisen. Til nå har hovedregelen vært bonusuttak. Nå blir det snart bare bonustak.

Nå har både EU-parlamentet og EUs finansministere sagt at nok er nok og det må settes en grense for hva banksjefer kan ta med seg hjem. I korte trekk skal man ikke kunne få bonuser eller andre såkalte bevegelige deler av sin lønnspakke som overstiger 1 ganger årlig fastlønn. Rent unntaksvis kan aksjonærene godkjenne at dette kan økes til 200 prosent. ”Jeg er målløs”, uttalte en banksjef da han hørte om vedtaket.

Dette skal gjelde for alle banker i EU-området, men også for ansatte i europeiske eide banker med kontor i for eksempel New York eller Singapore. Det skal gjelde også for utenlandske banker innenfor EU-området.

Storbritannia har motsatt seg dette med nebb og klør av frykt for å miste ledere til banker utenfor Europa. Vedtaket gjøres nemlig også gjeldende for Storbritannia. Den britiske finansminister håper at Parlamentet vil slakke på reglene, men det er lite sannsynlig. De har sagt sitt.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.