Bli med på #flerefastejobber

- innholdet kan være utdatert

Fra nyttår av trådte nye bestemmelser om innleie i kraft. Dette gir oss en mulighet til å få flere faste ansettelser i bedriftene, og til å begrense bruken av innleid arbeidskraft.Kravet fortjener mer oppmerksomhet, også i sosiale medier. Det er god støtte til våre tillitsvalgte, som nå jobber for at de nye reglene skal bli til ny praksis.

Det kan også bidra til å sette saken på dagsorden i fylkes- og kommunevalget. Vårt mål er å få politiske flertall som jobber for et trygt og seriøst arbeidsliv.

Post et bilde av deg selv med plakaten vår

Legg ut bilde av seg selv på din egen facebook-side eller Instagram-konto med en av våre plakater. Budskapet er enkelt: Flere faste jobber – mindre innleie.  Statusoppdateringen kan for eksempel være; «Jeg vil ha et arbeidsliv med #flerefastejobber» eller «I år skal jeg stemme på lokalpolitikere som arbeider for #flerefastejobber».

Plakatene kan lastes ned herfra.

Eller du kan like og del denne posten