Bli med på #flerefastejobber

Publisert: 13.06.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Fra nyttår av trådte nye bestemmelser om innleie i kraft. Dette gir oss en mulighet til å få flere faste ansettelser i bedriftene, og til å begrense bruken av innleid arbeidskraft.

Kravet fortjener mer oppmerksomhet, også i sosiale medier. Det er god støtte til våre tillitsvalgte, som nå jobber for at de nye reglene skal bli til ny praksis.

Det kan også bidra til å sette saken på dagsorden i fylkes- og kommunevalget. Vårt mål er å få politiske flertall som jobber for et trygt og seriøst arbeidsliv.

Post et bilde av deg selv med plakaten vår

Legg ut bilde av seg selv på din egen facebook-side eller Instagram-konto med en av våre plakater. 

Budskapet er enkelt: Flere faste jobber – mindre innleie.  Statusoppdateringen kan for eksempel være; «Jeg vil ha et arbeidsliv med #flerefastejobber» eller «I år skal jeg stemme på lokalpolitikere som arbeider for #flerefastejobber».

Plakatene kan lastes ned herfra.

Eller du kan like og del denne posten

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.