Bjurstrøm stanset oljestreiken

Publisert: 10.07.12

– innholdet kan være utdatert

LO-leder Roar Roar Flåthen uttalte i en pressemelding søndag at arbeidsgiverne hadde ansvaret for og løse konflikten.

– Arbeidsgiverne må ta en vesentlig del av ansvaret ved at de ensidig vil fjerne pensjonsordningen for de ansatte. At de samtidig beholder ordningene for ledelsen, provoserer. Dette er årsaken til at man er kommet opp i denne situasjonen, sa Flåthen.

Han mente også at regjeringen burde være varsom med bruk av tvungen lønnsnemnd også i denne situasjonen.

Full lockout

Fra midnatt tirsdag var det varslet full lockout på norsk sokkel. 6.500 arbeidere ville bli utestengt fra arbeidet, og det er anslått at en nedstengning av olje- og gassleveranser ville koste 1,8 milliarder kroner hver dag.

Sent mandag kveld varslet Bjurstrøm imidlertid at hun går inn med tvungen lønnsnemnd på grunn av de enorme økonomiske konsekvensene en stenging av norsk sokkel ville fått. Bjurstrøm var først og fremst bekymret for den norske gasseksporten.

– Måtte gripe inn

– Streiken var lovlig, men konsekvensene av en lockout førte til at vi måtte gripe inn. Den varslede lockouten ville ha ført til full stans i olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel og fått store konsekvenser får levering av gass til Europa, sier Bjurstrøm.

Hun understreket at streiken var fullt lovlig, men at lockouten ville fått store konsekvenser og uheldige ringvirkninger for Norge som oljenasjon og gassleverandør.

– Arbeidsgiversiden har tatt et stort grep med lockouten, et for stort grep synes jeg, så da måtte noen opptre ansvarlig og gripe inn, sier Bjurstrøm.

Sande svært skuffet

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi er svært skuffet etter at Bjurstrøm varslet tvungen lønnsnemndsbehandling.

– Vi føler oss sviktet. Det er en meget trist dag for alle de 62-åringene som mister pensjonen sin, og det er sannsynligvis en veldig flott dag for Helge Lund som får beholde sin gullpensjon ved hjelp av den rødgrønne regjeringen som griper inn for å stoppe en fullt lovlig konflikt på norsk sokkel, sier Sande etter det korte møtet hos arbeidsministeren.

Les mer på frifagbevegelse.no.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.