BHT-tilsyn intensiveres

Publisert: 02.12.10

– innholdet kan være utdatert

De fleste virksomheter med plikt etter bransjeforskriften til å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT), har nå mulighet til å finne en godkjent BHT i sitt nærområde.

I tiden fremover vil Arbeidstilsynet etterspørre dokumentasjon og planer for den godkjente BHTs arbeid i virksomheten i alle tilsyn i pliktvirksomheter.

Arbeidstilsynet er kjent med at noen bedriftshelsetjenester som ønsker å tilby tjenestene sine til pliktvirksomheter, tror at de at ikke trenger å søke godkjenning før utgangen av overgangsperioden som ble innført ved innføringen av ordningen. Dette er feil, og pliktvirksomheter som er knyttet til bedriftshelsetjenester som ikke kan dokumentere godkjenning, vil ved tilsyn få pålegg av Arbeidstilsynet om å knytte seg til bedriftshelsetjeneste som har godkjenningen i orden.

Overgangsordningen som varer frem til 31. desember 2012, er til for at bedriftshelsetjenester som ikke fyller vilkårene for godkjenning skal kunne ha en tidsperiode for å utvikle seg slik at de fyller vilkårene. Overgangsordningen innebærer at man kan få godkjent en plan for hvordan vilkårene i forskriften skal innfris. Bedriftshelsetjenester med godkjent plan kan levere tjenester på lik linje med godkjente i den tidsperioden som planen angir.

Bedriftshelsetjenester som ønsker godkjenning, men fortsatt ikke har søkt, må søke så fort som mulig, og altså også om de ikke på nåværende tidspunkt fyller vilkårene for godkjenning.

Les mer om dette på arbeidstilsynet.no.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.