Bergenskonferansen er lagt ned

Publisert: 28.05.10

– innholdet kan være utdatert

Bergenskonferansen ble etablert av arbeidstakerorganisasjonene EL & IT Forbundet, NITO og Tekna i 1986. Konferansen har vært en møteplass for arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter innen energibransjen.

De tre samarbeidende organisasjonene har erfart at den 20-årige konferansemodellen ikke lenger var hensiktsmessig for å utveksle erfaringer og utvikle energipolitikk i egne bedrifter. Årsmøtet vedtok derfor å legge ned Bergenskonferansen og NITO, EL & IT og Tekna vedtok i stedet å etablere Samnett, med representasjon fra organisasjonene i styringsgruppa.

Lederne av de 3 organisasjonene inngår i styringsgruppa. Det er vedtatt at det skal holdes en konferanse for tillitsvalgte hvert andre år og at det skal være informasjonsutveksling mht. næringspolitikk, tariffutvikling og forhandlinger.

EL & IT Forbundet skal være fast sekretariat.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.