Beregningsutvalgets rapport 2011

- innholdet kan være utdatert

Rapport fra «Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene» viser lønnsutviklingen for hovedgrupper av lønnstakere, ledere, kvinner og menn, etter utdanning og for deltidsansatte.

Rapporten beskriver også lønnsutviklingen i enkelte tariffområder (LO/NHO, offentlig sektor, Spekter), lønnsoverhenget og noen hovedtrekk ved lønnsutviklingen i 2011 i enkelte forhandlingsområder.

Link til elektronisk versjon (pdf).