Ber om støtte til oppsagt varsler

Publisert: 31.07.12

– innholdet kan være utdatert

Sociedad Agricola Viru, S.A. er et av de mest lønnsomme selskapene i Perus blomstrende jordbrukseksportsektor. Det forsyner USA, Europa og Asia med store deler av deres behov for asparges, paprika og artisjokker.

Antiarbeiderlov

Denne kjempeprofitten er gjort mulig gjennom en antiarbeiderlov som tillater jordbrukseksportører å betale mindre enn minimumslønn og halvparten av goder som arbeidere i annen privat sektor har krav på.

Arbeiderne i jordbrukseksportsektoren har satt fram krav om at denne loven må endres slik at de får samme lønn og andre goder som andre arbeidere, og Polo har vært en av de sterkeste stemmene i denne kampanjen.

Motangrep på varsler

Etter at Polo sto fram i et TV-program og fortalte om de elendige forholdene ved Agricola Viru, har selskapet gått til motangrep og beskyldt Polo for falske anklager. Dette til tross for at selskapet allerede har fått bøter flere ganger fra Arbeidsdepartementet for ikke å ha gitt arbeiderne sikkerhetsutstyr, for å ha hindret inspeksjoner fra myndighetene og for elendige arbeidsforhold.

Viktig budskap

Fidel Polo var modig nok til å si fra om urettferdighet på sin arbeidsplass. Store jordbruksselskap må ikke få lov til å slippe unna når de prøver å stoppe folk som sier fra om hvilken pris arbeiderne betaler for at grønnsakene skal bli så billige.

Delta i protestaksjonen

Skriv til ledelsen i Agricola Viru og si fra om at du ikke aksepterer slike brudd på arbeidernes ytringsfrihet og at brudd på retten til å slåss for anstendige arbeidsforhold.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.